Könyvtár

Nyitvatartási ideje:

Hétfő: 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Kedd: 08:30 – 10:00 12:30 – 15:00
Szerda: 13:00 – 15:30
Csütörtök: 08:30 – 10:00 12:30 – 15:00
Péntek: 08:00 – 12:30
Munkatársunk:   Szenti Judit iskolai könyvtáros
Elérhetősége:   Bánki Donát Általános Iskola
Pécs, Bánki D. u. 2.
Tel.:   72/255-368 /Könyvtár
E-mail:   banki.pecs.konyvtar@gmail.com

 

Könyvtárhasználati szabályzat

 

1. Az iskola könyvtára zártforgalmú könyvtár, csak az iskola tanulói és dolgozói (nevelők és technikai személyzet) használhatják.

2. A beiratkozás és a különböző könyvtári szolgáltatások ingyenesek.

3. A kölcsönzések nyilvántartása számítógépen történik.

4. A kölcsönzés ideje 2 hét, kötelező olvasmányok esetén 1 hónap. A kölcsönzési időt kétszer lehet meghosszabbítani. A tankönyvek kölcsönzése egy tanévre szól.

5. A kölcsönözhető dokumentumok száma:

-Alsótagozatban az 1-4. osztályig az évfolyam számának megfelelő darabszám
-Felsőtagozatban 5-8. osztályig egységesen 6 darab.

6. A könyvtár szolgáltatásai:
-A könyvtár állományának egyéni és csoportos helybenhasználata
-A könyvtárban csoportos foglalkozások, órák megtartása
-A könyvtárban adott időpontban nem található könyvek előjegyeztetése
-A könyvtárban csak könyvek és tankönyvek kölcsönözhetőek (kivéve a színcsíkkal megjelöltek)
-A könyvtárban található CD-ROM-ok megtekintése a számítógépeken
-Internet használata: kizárólag tanulmányi célból történhet, füzetben regisztrálva

7. A dokumentum elvesztése, vagy megrongálása esetén a kölcsönző köteles a dokumentumot pótolni, vagy a kárt a könyv napi forgalmi értékének megfelelően megtéríteni.

8. Nyitvatartási rend: szorosan igazodik a tanév tanítási napjaihoz. Az iskolai szünidőben zárva tart.

9. Nyitvatartási idő: minden tanévben változó, a könyvtár ajtaján kifüggesztve megtekinthető, heti 22 óra.

Számítógéphasználat

Az olvasóteremben elhelyezett 2 db számítógép Internet hozzáféréssel elsődlegesen információszerzésre használható.
A könyvtári számítógépeket az használhatja, aki ért a kezeléséhez.
A számítógépekkel csak könyvtári információhordozó olvasható le. Saját floppyt vagy CD-t csak a könyvtáros engedélyével lehet a gépbe tenni, ha előzőleg meggyőződtek róla, hogy az információhordozón nincs vírus.

Gyűjtemény

Állományunkban megtalálhatók a gyerekeknek szóló mese- és ismeretterjesztő könyvek, klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei, barkácskönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok, szótárak, enciklopédiák, lexikonok.